ონლაინ დახმარება

სიახლეები

„გრინვეი ლოჯისტიკი“ FIATA-ს წევრია
26 აგვისტო, 2020

 

სატრანსორტო კომპანია „გრინვეი ლოჯისტიკში“დანერგილიასაერთაშორისოსტანდარტებიდამისიმომსახურებისხარისხიაღიარებულიასაერთაშორისოორგანიზაციის FIATA-სმიერ. ქართული კომპანია ყოველწლიურად FIATA-სთან თანამშრომლობით  ახერხებს ექპორტ-იმპორტის სფეროში მომსახურების ყველაზე მაღალი ხარისხი დანერგოს.

FIATAესარისსაერთაშორისოგამადზიდავთაასოციაცია, რომელიც 1926 წელსდაარსდაავსტრიაშიდამასში 40,000-ზემეტიგადამზიდავიაგაერთიანებულიმსოფლიოსმაშტაბით.