ონლაინ დახმარება

საჰაერო გადაზიდვა

ტვირთების ავიაგადაზიდვები ყველაზე სწრაფი და მოქნილი სერვისია მათვის, ვისთვისაც დრო ბიზნესში ყველაზე მნიშვნელოვანია.  მიუხედავადიმისარომტრანსპორტირებისესსახეობაშედარებითძვირადღირებულია, გარემოებებიდანგამომდინარეხანდახანალტერნატიულიგზათქვენიტვირთისთვისუბრალოდარარსებობს. ჩვენიკომპანიათანამშრომლობსსანდოდაწამყვანავიახაზებთან. ჩვენიოპერატიულობადახარისხიუკვეშეაფასაასობითშემკვეთმადაკლიენტმა.

ჩვენ გთავაზობთ:

  • ავიამარშუტების ოპტიმიზაციას;
  • ტვირთების ექპსედიტორულ მომსახურეობას;
  • ავიაგადაზიდვების სრული სპექტრი - ეკონომ და ექსპრეს პაკეტები;
  • დეკლარირება და განბაჟება